ตำรายาพ่อท่านขาว

December 23, 2020

ยาแก้ลมซาง ปวดท้อง

December 23, 2020

ยาแก้ลมชักคางแข็ง (เป็นลมบ้าหมู)

December 23, 2020

ยาแก้ลม เป็นเก๊า เป็นก้อน

December 23, 2020

ยาแก้ร้อนในอก

December 23, 2020

ยาแก้ปัสสาวะขัด ไม่คล่อง

ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้
December 23, 2020

ยาแก้น้ำเหลืองเสีย

ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้
December 23, 2020

ยาแก้ท้องขึ้น ยาแก้ท้องอืด เด็ก ผู้ใหญ่

December 23, 2020

ยาแก้คันโรคผิวหนัง

December 31, 2018

ยาคนคลอดใหม่อยู่ไฟ

December 31, 2018

ยาถ่าย ขับลมเข้าเส้น

December 31, 2018

ยาถ่ายเส้น ลมเข้าเส้น

ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา) ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยา เป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้
December 31, 2018

ยาบำรุงหัวใจ

ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา) ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยา เป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้