ตำรายาพ่อท่านขาว

December 23, 2020

แก้เลือดแก้ลม ขึ้นเบื้องสูง

ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้
December 23, 2020

แก้ลม อาเจียน อุจาระ คลื่นไส้

ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้
December 23, 2020

แก้ลม 32 จำพวก อุจจาระ และอาเจียน (ต้นตำหรับ อ.ชูเฒ่า วัดทัศสีมา)

ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้
December 23, 2020

แก้ซางแดง แก้ซางขาว ของเด็ก

December 23, 2020

ยาไข้ทับฤูดู ฤูดูทับไข้

December 23, 2020

ยาแก้เลือดลม เป็นเถาเป็นดาน

December 23, 2020

ยาแก้เลือดลม เป็นเก๊า

December 23, 2020

ยาแก้เบาหวาน ยาแก้ความดันสูง

December 23, 2020

ยาแก้เจ็บเอว เจ็บหลัง แก้เลือด

December 23, 2020

ยาแก้เข็ดเมื่อย ท้องผูกเส้นตึง

December 23, 2020

ยาแก้อาเจียน เด็กและผู้ใหญ่

December 23, 2020

ยาแก้หวัดใหญ่ ยาแก้ร้อนใน