แก้ลม อาเจียน อุจาระ คลื่นไส้
December 23, 2020
ภาพอดีตเจ้าอาวาสหลายๆ วัดในลุ่มแม่น้ำปากพนัง
December 25, 2020

แก้เลือดแก้ลม ขึ้นเบื้องสูง


ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้


Comments are closed.