แก้ลม 32 จำพวก อุจจาระ และอาเจียน (ต้นตำหรับ อ.ชูเฒ่า วัดทัศสีมา)

แก้ซางแดง แก้ซางขาว ของเด็ก
December 23, 2020
แก้ลม อาเจียน อุจาระ คลื่นไส้
December 23, 2020

แก้ลม 32 จำพวก อุจจาระ และอาเจียน (ต้นตำหรับ อ.ชูเฒ่า วัดทัศสีมา)


ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้


Comments are closed.