เทปูนหล่อพระขาวโพธิญาณ29/1/2559

งานทอดกฐิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
December 25, 2020
ฤกษ์ลงเสาเอกพระขาวโพธิญาณ
December 25, 2020

เทปูนหล่อพระขาวโพธิญาณ29/1/2559



Comments are closed.