อนุสาวรีย์ประดิษฐานเกจิลุ่มแม่น้ำปากพนัง

องค์พระสิวลี
December 25, 2020
ประเพณีชักพระ
December 25, 2020

อนุสาวรีย์ประดิษฐานเกจิลุ่มแม่น้ำปากพนัง


อนุสาวรีย์ประดิษฐานเกจิลุ่มแม่น้ำปากพนัง ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างอยู่โดยมีชาวคณะลูกหลานพ่อท่านขาว จ.ภูเก็ต และ จังหวัดอื่นๆ และยังมีผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วสารทิศ

1. อ.ชูเฒ่า อ.หัวไทร
2. พ่อท่านขาว อ.ปากพนัง
3. อ.บุญมาก อ.ชะอวด
4. อ.พ่อท่านเขียว อ.เชียรใหญ่


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *