สาระน่ารู้ ฤาษีดัดตน

ปล่อยปลาลงลุ่มแม่น้ำปากพนัง บริเวณหน้าวัดปากแพรก
December 25, 2020
ยาแก้ความดันสูง
December 23, 2020

สาระน่ารู้ ฤาษีดัดตน


ท่าฤาษีดัดตน ตามแบบดั้งเดิมมีประมาณ 127 ท่า แต่ในปัจจุบันนี้มีหลายสถาบันที่นำองค์ความรู้นี้มาพัฒนาเป็นท่าออกกำลังกาย

คำว่า “ดัดตน” หมายถึงการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายน้อมไปตามต้องการ
เช่น ให้ยืด ให้หดให้งอ ให้บิด ฯลฯ ได้ตามต้องการแล้วแต่ความชำนาญที่ได้ฝึกฝน
มาจนเกิดความคล่องตัว

ที่เรียกว่า “ฤาษีดัดตน” คือ การพักผ่อนอิริยาบถ แก้เมื่อย แก้ขบ ระบบตามร่างกาย
ของเหล่าฤาษีชีไพรได้บำเพ็ญพรต เจริญภาวนามานานวันละหลายชั่วโมง

 

“การดัดตน” เป็นการบริหารร่างกาย หรือกายกรรม เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งมีผลพลอยได้คือ เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น แก้โรคลมทั้งสรรพางค์กาย แก้เมื่อย แก้ปวด เป็นต้น

ท่าฤาษีดัดตนตามแบบดั้งเดิม มีประมาณ 127 ท่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ระบุว่ามี 80 ท่า แต่ในปัจจุบันนี้คงเหลือเพียง 24 ท่า 25 ตน เหตุเพราะมีหลายสถาบันที่นำองค์ความรู้นี้มาพัฒนาเป็นท่าออกกำลังกาย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *