ยาแก้ท้องขึ้น ยาแก้ท้องอืด เด็ก ผู้ใหญ่
December 23, 2020
พ่อท่านชัยทำพิธีรับหลวงพ่อทวดที่มาถวายวัดไว้ในวิหาร
December 25, 2020

ยาแก้น้ำเหลืองเสีย


ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)  ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยาเป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้


Comments are closed.