ยาถ่ายเส้น ลมเข้าเส้น
December 31, 2018
ยาคนคลอดใหม่อยู่ไฟ
December 31, 2018

ยาถ่าย ขับลมเข้าเส้น


ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาวและของอาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก
ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)
ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยา
เป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้


Comments are closed.