ยาถ่าย ขับลมเข้าเส้น
December 31, 2018
ยาแก้คันโรคผิวหนัง
December 23, 2020

ยาคนคลอดใหม่อยู่ไฟ


ตำรายานี้เป็นตำรายาพ่อท่านขาว และของ อาจารย์ชูเฒ่า พ่อท่านแปลก
ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งถึงคุณแม่ ย่ง-คุณพ่อ หิ้น(ว่องเจริญวัฒนา)
ซึ่งมีที่ภูมิลำเนาอยู่ตรงหน้าวัดปากแพรกได้บันทึกไว้ในสมุดยา
เป็นลายมือเขียน จนถึง ณ. วันนี้

ยาคนคลอดใหม่อยู่ไฟ

Comments are closed.