ประวัติพ่อท่านชัย


​ท่านพระครูปิยสีลาธิคุณ ฉายา เปสโล (พ่อท่านชัย )

ท่านพระครูปิยสีลาธิคุณ
​ท่านพระครูปิยสีลาธิคุณ ฉายา เปสโล (พ่อท่านชัย ) พ่อท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๖๖  ณ บ้านเลขที่ – หมู่ที่ ๘ ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โยมบิดาชื่อ นายสัง
โยมมารดาชื่อ นาง กรง นามสกุล เภอบางเข็ม โยมบิดามีอาชีพทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยชนบทในยุคสมัยนั้น
พ่อท่านมีพี่น้องร่วมอุทรดังนี้

๑. นายแผ้ว เภอบางเข็ม (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
๒. นางจันทร์ พรรณรังสี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
๓. นายตุ้ง เภอบางเข็ม (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
๔. นายจอน เภอบางเข็ม (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
๕. นางมี กลับกลาย (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
๖. พระครูปิยสีลาธิคุณ (นายพิชัย เภอบางเข็ม)
๗. นางพร้อม ศรีมีชัย มีชีวิตอยู่

 

พ่อท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ขณะที่พ่อท่านมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณื ณ วัดบางเข็ม ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีท่านพระครูสุกกธรรมวโรภาส (พ่อท่านขาว) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอาจารย์เพิ่ม สิริจันโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์พ่อท่านได้รับฉายาว่า “เปสโล” เมื่ออุปกสมบทพ่อท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดบางเข็ม
ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่พ่อท่านมีอายุได้เพียง ๒๕ ปี และเป็นพรรษาที่ ๕ ในร่มกาสาวพัสตร์ของพ่อท่าน ขณะนั้น จากนั้นพ่อท่านก็ยังคงจำพรรษาที่วัดบางเข็มเรื่อยมาจนกระทั้งถึงปี พ.ศ.๒๕๐๙ รวมเป็นเวลาที่พ่อท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ นานถึง ๑๘ ปี ซึ่งในขณะนั้นพ่อท่านมีอายุได้ ๔๓ ปีพรรษาที่ ๒๓ พ่อท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษายังวัดปากแพรก เพราะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองวัดปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๐) พ่อท่านมีอายุครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี พรรษาที่ ๖๔ รวมเป็นเวลาที่พ่อท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสปกครองอยู่วัดปากแพรก มานานกว่า ๔๐ ปี