ฐานพระขาวเสร็จแล้วครับ รอฤกษ์เทปูนหล่อองค์พระขาวโพธิญาณ