วัดปากแพรก ตั้งอยู่ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

นั้นจัดได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในแถบลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสืบค้นประวัติ ตลอดจนการสอบถามคนเฒ่าคนแก่และสัมภาษณ์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พอทราบได้ว่าวัดปากแพรกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตามบันทึกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากประมาณเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งวัดปากแพรกจนถึงปัจจุบันก็ประมาณเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งวัด ก็เป็นเวลาอันยาวนานกว่า 500 ปีแล้วมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมายหลายองค์ แต่ไม่สามารถสืบค้นประวัติที่แน่นอนได้ เพราะไม่ปรากฏบันทึกว่ามีจำนวนเจ้าอาวาสมาแล้วกี่องค์ สำหรับหลักฐานประวัติที่มีปรากฎชัดเจนและมีบันทึกไว้ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องราวที่เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยของท่านพระครูสุกกธรรมวโรภาส หรือ พ่อท่านขาว วัดปากแพรกเป็นต้นมา จึงขอลำดับเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดปากแพรก ตามที่มีหลักฐานปรากฏ และมีประวัติบันทึกอยู่ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันดังนี้

1. พระครูสุกกธรรมวโรภาส (พ่อท่านขาว) ก่อน พ.ศ. 2485-2509
2. พระครูปิยสีลาธิคุณ (พ่อท่านชัย) ประมาณ พ.ศ.2509 ถึงปัจจุบัน

tankhaw

พ่อท่านขาว

  พระครูปิยสีลาธิคุณ (พ่อท่านชัย)

ต้องการติดต่อ วัดปากแพรก
โทร. 081-956-8428
https://web.facebook.com/วัดปากแพรกนครศรีธรรมราช

 

ร่วมบริจาคเงินได้ที่ เบอร์บัญชีวัด
ธนาคารกรุงเทพ (ประเภท ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี : 335-214400-4
ชื่อบัญชี  พระครูปิยสิลาธิกุล
และ นายสมพงศ์ เย็นเอง